• Diamantová akadémia

Anatómia diamantu

Jednotlivé kategórie brusu sme vysvetlili v samostatnom článku. V anatómii diamantu sa zameriame na vysvetlenie toho, ako hodnotenie kvality brusu skutočne funguje a aké proporcie má mať ideálny kameň. Skôr ako sa budete snažiť chápať hodnotenie kvality brusu, je nevyhnutné poznať základnú anatómiu diamantu. Finálne vlastnosti kameňa totiž určujú proporcie a súlad jednotlivých častí kameňa, ich pomer a vyváženosť, ktorá dovolí všetkému svetlu dopadajúcemu na diamant odraziť sa späť na jeho povrch v podobe oslňujúceho lesku.

Anatómia diamantu.

Priemer

V prípade okrúhlych diamantov závisí priemer od karátovej hmotnosti, teda veľkosti diamantu. Ako samostatný údaj nie je podstatný, dôležitý je však pri určení veľkosti tabuľky. Udáva sa v milimetroch.

Celková hĺbka

Celková hĺbka diamantu nemá sama o sebe vplyv na vlastnosti diamantu. Je vnímaná skôr v kontexte proporcií k ostatným atribútom. Vyjadruje vzdialenosť tabuľky (najvyššie položená časť diamantu) až po kaletu (špičku diamantu). Uvádza sa však ako percentuálny pomer hĺbky, ktorý vypočítame ako pomer celkovej hĺbky k priemeru rundisty. Hodnota hĺbky vynikajúceho brusu sa pohybuje v rozmedzí od 56,88 do 63,92 %.

Veľkosť tabuľky

Tabuľka je najpodstatnejšou časťou, ktorú na kameni sledujete pri pohľade zhora. Zároveň je najväčšiou fazetou (hladká obrúsená plocha) briliantu. Jej veľkosť sa vyjadruje ako pomer šírky tabuľky k celkovému priemeru koruny. Ideálna hodnota veľkosti tabuľky je medzi 52,4 a 57,5 %.

Dĺžka faziet tabuľky

Hlavné fazety tabuľky briliantu pripomínajú cípy hviezdy a dodávajú mu honosný výzor. Ich dĺžka je určená pomerom výšky tohto cípu k horizontálnej vzdialenosti okraja rundisty od tabuľky.

Kaleta

Kaleta alebo tiež “špička” diamantu vypovedá o tom, ako precízne je diamant opracovaný. Najlepšie optické vlastnosti majú kamene, pri ktorých je kaleta neviditeľná alebo len málo viditeľná voľným okom. Tvar ostrej špičky pomáha odraziť svetlo dopadajúce z vrchu spať na povrch.

Anatómia diamantu.

Výška koruny

Rovnako ako celková hĺbka je aj výška koruny vnímaná skôr v zmysle proporčného súladu so zvyšnými rozmermi kameňa. Koruna je horná časť diamantu od tabuľky po horný okraj rundisty. Proporcia jej výšky sa meria ako pomer vertikálnej vzdialenosti tabuľky od rundisty k priemeru.

Uhol koruny

Ako je vidieť na hornom obrázku, ide o uhol, ktorý zvierajú fazety koruny s rovinou horného okraja rundisty. Uhol koruny excelentného brusu sa pohybuje v rozmedzí od 33,7 do 35,8° (stupňov).

Hĺbka pavilónu

Proporciu hĺbky pavilónu určuje vzdialenosť kalety od spodného okraja rundisty v pomere k priemeru. Hodnoty hĺbky pavilónu najkvalitnejšie opracovaných diamantov sú na škále od 43 do 45°.

Uhol pavilónu

Je jedným z najdôležitejších atribútov brusu, pretože má markantný vplyv na vzhľad diamantu pri pohľade z vrchu. V prípade plytších uhlov sú vo vnútri diamantu zreteľné tmavé plochy a tiene, ktoré znižujú lesk kameňa. Ide o uhol, ktorý zviera plocha hlavnej fazety pavilónu s tabuľkou. Pri vynikajúcom bruse je tento uhol od 40,2° do 41,25°.

Anatómia diamantu.

Hrúbka rundisty

Hrúbka alebo tiež šírka rundisty sa meria na škále, ktorú zadefinoval GIA (Americký gemologický inštitút) a zapisuje sa dvomi hodnotami – najširšou a najužšou, ktorú dokážeme zmerať po obvode kameňa. Hrúbka rundisty sa po obvode mení, pretože diamanty s rovnomerne širokou rundistou by boli extrémne náchylné na štiepenie. Za ideálny rozmer šírky sa považuje zápis “úzka – takmer široká”.

Dĺžka faziet spodnej časti rundisty

Tento faktor vplýva na kontrast a brilanciu diamantu. Hodnotu proporcie dostaneme ako pomer dĺžky spodnej fazety pavilónu k vzdialenosti kalety od okraja rundisty (polomer diamantu). Tento pomer má v ideálnom prípade hodnotu 80 %.

Veľa atribútov môže na Vás v prípade, ak ste sa o diamanty nikdy predtým nezaujímali, pôsobiť zmätočne. Neobávajte sa však, všetky potrebné informácie nájdete vždy uvedené v certifikáte diamantu v prehľadnom proporčnom diagrame. Dôležité je v prípade brusu pre laika sledovať kategóriu cut (brus), ktorá hodnotí všetky vyššie spomínané kategórie súhrnne. V prípade, že máte otázky, radi na ne odpovieme a poradíme Vám, ako zvoliť ten správny kameň pre Váš vysnívaný šperk. Neváhajte nás kontaktovať.

Diamanty v šperkoch, ktoré nájdete u nás v showroome si viete dohľadať podľa čísla ich certifikátu. Navštívte nás v našej predajni a my Vám radi poradíme ako vybrať ten správny kameň, ktorý z obyčajného prsteňa spraví klenot.

Navštívte nás

Nie ste si istý veľkosťou prsteňa?

Sada na meranie

Chystáte sa objednať prsteň a neviete, akú veľkosť potrebujete? Vyplňte formulár nižšie a my vám zdarma zašleme meraciu sadu pre správne zistenie potrebnej veľkosti prsteňa.